Evropský parlament naslouchá rodinám

2.2.2017

13. září, Evropský parlament naslouchá rodinám a jejich potřebám, a na základně toho hlasuje ve prospěch Work-Life Balance.

Jedná se o jedinečný politický dokument, který zohledňuje a systematicky pracuje se složitými otázkami rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem: jeho výzvy a možná řešení.

Tento balíček upozorňuje na různé politické postupy vypracované na regionální a celostátní úrovni, které mohou podporovat rodiny při slaďování jejich pracovních, rodinných a péčovatelských rolí.

Analyzují se tyto čtyři hlavní oblasti:

-> Kapitola 1: Sladění při péči
-> Kapitola 2: Ženy a práce
-> Kapitola 3: Sladění na pracovišti
-> Kapitola 4: Péče o děti, vzdělávání a rodičovství

Pro každou oblast se nastiňuje její legislativní a politická souvislost se současnou situací a následuje doporučení pro řadu stávajících Evropských postupů.

xusbxcyj4s0.jpg

womenforwomen > O nás > Aktuality > Evropský parlament naslouchá rodinám