Evropský pilíř sociálních práv

17.11.2017

Jakožto členové COFACE, Families Europe sledujeme dění i na úrovni EU, a Evropsyký pilíř sociálních práv je součástí naše zájmu.

17. listopadu se ve Švédsku konal Sociální summit 2017 #socialrights

Evropský pilíř sociálních práv se zaměřuje na podporu sociálních práv občanů, vychází z 20 základních zásad, která jsou rozdělena do 3 kategorií:
- Rovné příležitosti a přístup na trh práce
- Spravedlivé pracovní podmínky
- Sociální ochrana a začleňování

Členské státy jej odsouhlasily a podepsaly.

Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy klade otázky, jak v budoucí společnosti a v budoucím světě práce udržet 
současnou životní úroveň, vytvořit více kvalitnějších pracovních míst, zajistit, aby lidé disponovali správnými 
dovednostmi, a posílit jednotu naší společnosti. Za plnění zásad a práv stanovených v rámci evropského pilíře sociálních práv odpovídají společně orgány Evropské unie, členské země, sociální partneři a jiné zainteresované osoby.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/endorsing-european-pillar-social-rights_cs

reny69.jpg

womenforwomen > O nás > Aktuality > Evropský pilíř sociálních práv

 

Připojte se k nám
Zadejte svůj e-mail - budeme Vám posílat náš Zpravodaj

NAŠI PARTNEŘI