Konference PODPORA RODIN S DĚTMI

15.6.2017

Tématem byly návrhy a inspirace odborníků, kteří formulovali hlavní problémy v oblasti podpory rodin s dětmi v ČR.

Závěry/výsledky ukazují, na čem se dá v daných oblastech stavět, co se nedaří a jaké příležitosti se dají na podporu prevence využít. V rámci prezentací zazněly informace pro řešení a pohled na situaci ze strany institucí - MPSV, MŠMT, ale i odborný pohled profesorů -> rozdílné

- dle výsledků je prokázáno, jak se o děti nezabývá a co vše ovlivňuje momentální stav

X

- instituce se snaží udělat školky pro děti d 2 let, zkrátit mateřskou atd... je to správná rodinná politika?

 

nadace_sirius_konference.jpg

 

Pohled na dítě v síti rodinných vztahů:

  •  fluidní vztahy

- něco co se pohybuje, co není stabilní, co není pro to dítě čitelné

- neuchopitelný počet rodinných členů

  • způsob života 

- nesmírně vysoké životní tempo - společnost toleruje dvoukariérové manželství

- děti odkládáme

  • odsunování rodičovství do vyššího věku

- příliš zralí rodiče nejvýznamnější změna od roku 89

- posunulo se do průměru 29-32 průměr z 22-25

- problém = rodiče se ve svých rolích chovají jinak, chtějí dokonalý porod, výborný průběh, děti kteří         nejlépe postupují, ambice přenáší na děti

-  volnost 20cátníků je pryč -> vše se řeší

-  vzory, které má společnost nejsou ideální -> kam spěcháme

  • aktivní hybatelé - pasivní konzumenti

- děti rády fandí TV sportu, než sami jsou sportovat

- víc si hrají s neživými médii

- povídají si s kamarády přes chat, než jdou s nimi ven

- často jedí mezi řečí a to pořád => tloustnou, obezita, nikdo nekontroluje co jedí

  • hyperrealita

- kontakt s neživými médii (již ve 2 letech)

- rodiče toho rádi využívají -> nemusejí se tolik starat

- vznik spousty patologií -> kriminalita páchaná na dětech přes internet, kriminalita páchaná dětmi přes     internete, šikana, posunutí sebeobraz jaký děti o sobě mají na základě počtu virtuálních přátel

- to množství podnětů z té neživé reality -> v dospívání musí dítě zažívat silný vstup = drogy,        adrenalinový sport... aby měli pocit, že žijí

- velké nebezpečí -> generace rodičů nedoprovází dítě do toho prostředí

  • nejen prací živ jest člověk

- mnohem menší participace dětí při pracovních činností

- rodiče mají pocit, že ty děti nemůžeme přetěžovat...! dítě by mělo být součástí jakýchkoli aktivit (od    výletu, tenisu, když se uklízí, trhá ovoce atd.)

- v rodině rozvedených -> snaží se dítěti dávat jen ty jahůdky a třešničky .. a nikde není nuceno něco  dělat, mít zodpovědnost

- práce tmelí rodinný život -> dítě si sebe víc váží, když ví že zvládá více věcí

- již od 3 let je nutné budovat zodpovědnost

- dítě se má participovat i na tom negativním = činí ho to odolnějším

  • pohled za horizont

- učíme děti ve školách bez přesahu do budoucnosti -> nepřemýšlíme o tom zda to co je učíme má cenu

- kdo má za co zodpovědnost? co předáváme dnešním dětem

womenforwomen > O nás > Aktuality > Konference PODPORA RODIN S DĚTMI

 

Připojte se k nám
Zadejte svůj e-mail - budeme Vám posílat náš Zpravodaj

NAŠI PARTNEŘI