MOST

První mimopražská pobočka WOMEN FOR WOMEN v Mostě, se otevřela v červnu 2018.

 

Odcházíte od partnera a nevíte, co bude dál? Procházíte složitým rozvodem? Jste matka samoživitelka a máte pocit, že nevíte kudy kam? Organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pomáhá sólo ženám s dětmi, které se ocitly v krizi.

Žádnému člověku se v životě nevyhne krize. Těžká období na nás kladou nároky, abychom našli nová nová řešení, udělali zásadní rozhodní, přehodnotili své dosavadní postoje a vstoupili do neznáma.

Náročné situace nás mohou ochromit, nechat stát uprostřed zdánlivé prázdnoty a beznaděje. Může se stát, že přijdeme o své nejbližší a přátele. Krizová období sebou přinášejí stres, smutek, úzkostné stavy nebo deprese. V takové chvíli lidé potřebují pomoci znovu najít směr, smysl a chuť do života.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. poskytuje komplexní dvouletý program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci. Cílem programu je stabilizace a podpora klientek v krizovém období, aby se mohly po jeho skončení vrátit do běžného života. Krizi vnímáme jako šanci k pozitivní změně.

Program zahrnuje:

 • za zvýhodněných finančních podmínek bydlení pro matky s dětmi, kterým situace neumožňuje platit tržní nájemné
 • psychologické a terapeutické služby
 • ve spolupráci s odborníky právní poradenství a právní zastupování
 • poradenství v sociální oblasti
 • finanční poradenství
 • asistenci při jednání s úřady a jinými institucemi
 • vzdělávací program Vědomé Rodičovství

Co očekáváme:

 • aktivní spolupráci
 • odpovědnost k sobě a svým dětem
 • spolehlivost a otevřenost
 • vůli překonávat životní překážky

Cíle programu WOMEN FOR WOMEN:

 • stabilizace psychické stránky klientky a jejich dětí
 • stabilizace finanční a právní situace
 • návrat na trh práce, v co nejkratší možné době
 • odchod do samostatného bydlení

 

Řídíme se heslem:

 

„nemůžeš-li, pomůžeme ti; neumíš-li, naučíme tě; nechceš-li, nejsme schopni ti pomoci“


Pomáháme ženám s dětmi, které:

 • se nachází v nepříznivé životní situaci spojenou s ohrožením ztráty bydlení
 • nedokáží svou situaci řešit vlastními silami, ale aktivně se o to snaží
 • jsou schopny aktivního přístupu a jsou otevřené spolupráci
 • jsou schopny se uplatnit se na trhu práce
 • jednají v zájmu dítěte
 • dodržují u dětí pravidelnou školní docházku a lékařské prohlídky
 • mají české státní občanství nebo jsou občankami Evropské unie

 

Podmínkou přijetí do programu W4W je doložení následujících dokumentů:

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z evidence plateb sociálního a zdravotního pojištění
 • v případě exekucí doložení všech dostupných rozhodnutí soudu a dokumentů o nařízení exekuce
 • přehled o potvrzených příjmech

 

 Kdy Vám pomoci nemůžeme

 • aktuální závislost na návykových látkách (drogy, alkohol)
 • závažné psychiatrického onemocnění
 • dlouhodobá závislost na institucionální pomoci
 • dlouhodobá závislost na systému státní sociální podpory
 • trestní minulost
 • zbavení svéprávnosti
 • nemotivovanost
 • pasivita
 • v případě nedostatečné pracovní historie
 • agresivita
 • zanedbávání péče o dítě

 

 

V případě, že splňujete výše uvedená kritéria, vyplňte elektronickou žádost o přijetí do programu. Žádost vyplňte v klidu, s rozmyslem a pravdivě. Po jejím obdržení Vás budeme kontaktovat.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 10.3.2020

Vzhledem k naplněnosti našich kapacit, dočasně pozastavujeme příjem nových žádostí do programu. 

Děkujeme za pochopení.

Loading...

Program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci

Loading...

Program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci

 

Připojte se k nám
Zadejte svůj e-mail - budeme Vám posílat náš Zpravodaj

NAŠI PARTNEŘI