O nás

 

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN byla založena v říjnu 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými s cílem pomáhat sólo matkám, které se ocitly v akutní tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Cílovou skupinou jsou samoživitelé, převážně sólo matky a jejich děti, které se dostaly do tíživé životní situace.

WOMEN FOR WOMEN o.p.s. poskytuje samoživitelům komplexní dvouletý program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci, dále také návazné služby vedoucí k řešení rodinných a existencionálních problémů, a vzdělávací programy.

PROGRAMY A PROJEKTY WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.:

Program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci pro matky s dětmi

Program je určen ženám s dětmi, které jsou ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně.

Poskytujeme psychosociální program, jehož součástí je podporované bydlení v samostatných bytech v Praze. Program je dle individuálních potřeb klientky poskytován maximálně po dobu tří let. Cílem programu je stabilizace nejproblematičtějších okruhů a individuální podpora a pomoc pro klientky, aby se mohly vrátit k běžnému způsobu života. Přijetí do programu se odvijí od posouzení individuální situace každé žadatelky, o přijetí rozhoduje výběrová komise.

V rámci programu nabízíme:

 • za zvýhodněných finančních podmínek bydlení matkám s dětmi, kterým situace neumožňuje platit tržní nájemné.
 • bezplatné psychologické a terapeutické služby
 • bezplatné právní poradenství a právní zastupování
 • poradenství v sociální oblasti
 • asistenci při jednání s úřady a jinými institucemi

Co očekáváme:

 • aktivní spolupráci
 • odpovědnost k sobě a svým dětem
 • spolehlivost a otevřenost
 • vůli překonávat životní překážky

Cíle programu WOMEN FOR WOMEN:

 • stabilizace psychické stránky klientky a jejich dětí
 • stabilizace finanční a právní situace
 • návrat na trh práce, v co nejkratší možné době
 • odchod do samostatného bydlení

Sociální poradna

Poradna slouží především samoživitelům z celé ČR, které se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována emailem a je bezplatná.

Právní poradna

Zprostředkovává právní poradenství ve spolupráci s advokátní kanceláří. Služba je poskytována emailem a je bezplatná.

Vzdělávací program The Bridge

Program inspirovaný zahraničním modelem plný seminářů a workshopů vedených zkušenými lektorkami vám pomůže najít způsob, jak žít plnohodnotný rodinný i pracovní život. Díky propracované metodě vás The Bridge provede od pojmenování právě vašeho problému přes stanovení osobních cílů a priorit až ke konkrétním krokům, směřujícím k životu v klidu a pohodě. Uvědomíte si své schopnosti a dovednosti. Naučíte se zvládat negativní emoce. Získáte sebedůvěru, energii a sílu poprat se se vším, co vás na vaší cestě čeká.

Vzdělávací program The Career Bridge

Za pomocí poradenství, nácviku sebehodnocení, seminářů a individuálního poradenství vám program The Career Bridge pomůže analyzovat vaše pracovní schopnosti a preference. Naučíte se vyhodnotit dosavadní zkušenosti, připravit se na změnu a naplánovat kroky ke změně v kariérním postupu. Cílem programu je poskytnout ucelené informace a rady, jak uspět na trhu práce. Jde o nedocenitelný zdroj informací pro samoživitele, rodiče po mateřské dovolené, kteří se vrací do pracovního procesu nebo se rozhodují o změně povolání.

Vzdělávací program Vědomé Rodičovství

Výchova dětí představuje nesnadný úkol a nikdo z nás se přitom neobejde bez podpory. Jestli máte chuť své rodičovské dovednosti zlepšit a naučit se něco nového, pak je náš kurz určený právě vám.
Program Vědomé Rodičovství pro vás připravila nadace WOMEN FOR WOMEN s cílem posílit vnitřní pohodu dětí a dospívajících. Chceme rodičům umožnit rozvoj jejich dovedností a poznatků, aby mohli dobře plnit svou životní roli.

Obědy pro děti

Tento projekt je celorepublikový a pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Jsou stanovena kritéria pro výběr potřebných dětí a pomoc je poskytována formou obědů ve školních jídelnách přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy. Je možné projekt podpořit a přispět na transparentní účet, ze kterého jsou finanční prostředky ve 100% využity na úhradu školních obědů potřebných dětí. Více informací se dozvíte na www.obedyprodeti.cz

womenforwomen > O nás

 

Připojte se k nám
Zadejte svůj e-mail - budeme Vám posílat náš Zpravodaj

NAŠI PARTNEŘI