Obědy pro děti

2.2.2017

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN se rozhodla zareagovat na vysílání reportáže ČT v pořadu 168 v neděli 8.9.2013, která se dotkla problému nedostatečného stravování dětí kvůli špatné finanční situaci v rodinách.

Právě problémy, které jsou v ní zmiňované, spadají do pomoci ženám v nouzi, která je hlavní náplní organizace. Za účelem zjištění podrobnějších informací a také kontaktu se školami, které se s podobnými problém setkávají byly zprovozněny na webu stránky www.obedyprodeti.cz.

“Prostřednictvím těchto stránek bychom rádi oslovili školy, aby se nám ozvaly a aby nám pomohly zmapovat kolik dětí žije v takových sociálních podmínkách, že si jejich rodiče nemohou dovolit obědy zaplatit. Je nám ale jasné, že ty děti potřebují okamžitou pomoc a že "kdo rychle dává, dvakrát dává" a proto jsem se rozhodla okamžitě uvolnit za tímto účelem částku 100.000,-korun, která bude použita v co nejkratším čase pro potřebné děti,”

...objasňuje kroky společnosti WOMEN FOR WOMEN její zakladatelka a ředitelka Ivana Tykač.

“Okamžitou pomoc bychom chtěli rozdělit prostřednictvím škol, které mají informace, které děti potřebují obědy zaplatit, protože na to jejich rodiče nemají. Obracet se mohou na ,“

...říká Ivana Tykač a dodává:

“Pro další postup potřebujeme znát podrobnější informace o počtech dětí, o tom zda jde o celoplošný problém, nebo zda se to týká jen regionů s vysokou nezaměstnaností. Nechceme a nemůžeme suplovat státní sociální systém, ale jsme připravení pomoci, tam kde selhává. Musíme ale najít spravedlivý a nezneužitelný klíč na základě něhož budeme moci pomáhat potřebným rodičům.”

Organizace žádá školy o pomoc při mapování problému, bez úzké spolupráce se školami se pravděpodobně o potřebných dětech včas ani nedozví, protože rodiče i děti se mnohdy za rodinné problémy stydí. Na poznatky škol spoléhá W4W i v následných krocích při rozdělování pomoci tak, aby se co nejrychleji dostala k těm, kteří ji potřebují a zároveň nemohla být zneužita.

Kontakt: 

womenforwomen > O nás > Aktuality > Obědy pro děti