Panelová diskuze na téma podpora rovnosti žen a mužů

9.6.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti uspořádalo diskuzi na téma nerovnosti v zaměstnání mužů a žen.

Z důvodu komplexnosti řešení těchto otázek považujeme za důležité se účastnit, neboť je důležité se na věc dívat nejen z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců, ale právě i my jako nezisková organizace se setkáváme s problematikou rovnosti žen (našich klientek) a mužů ve spoelčnosti. 

 

PANELOVÉ DISKUSE NA NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATA:

 

  1. Přijímání zaměstnanců na genderově (ne)stereotypní pozice – výhody a nevýhody, současné trendy i potřeby zaměstnavatelů.
  2. Pay gap a platová transparentnost.
  3. Slaďování rodinného a pracovního života z pohledu muže – zaměstnance i z pohledu zaměstnavatele – aktivní zapojení mužů do péče o dítě, praxe v. potřeba.
  4. Genderová diskriminace z pozice zaměstnavatele i zaměstnance. 

 

CÍLEM:

J posílení diverzity -> bořit mýty a předsudky

J rodinné a školní vzory -> najít vzory, důležitá osvěta učitelů!!!!

J publikovat! Zveřejňovat! Informovat veřejnost

J tvořit příklady -> pro pozitivní efekt!!!

 

eu_fond.jpg

 

womenforwomen > O nás > Aktuality > Panelová diskuze na téma podpora rovnosti žen a mužů

 

Připojte se k nám
Zadejte svůj e-mail - budeme Vám posílat náš Zpravodaj

NAŠI PARTNEŘI