Program CZ04 Ohrožené děti a mládež

2.6.2017

Účastnili jsme se závěrečné konference Programu CZ04 Ohrožené děti a mládež, pořádané MPSV. 


Za účelem být informování, získat přehled o existujících metodách a organizacích. Protože i pro nás je důležité téma rodina. Konference byla plná praktických ukázek a výsledků práce s rodinou v krizi. Pro nás se jednalo o spousty užitečných a přínosných informací.zaverecna_konference_cez04.jpg

womenforwomen > O nás > Aktuality > Program CZ04 Ohrožené děti a mládež