Výroční zpráva 2014

2.2.2017

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi touto formou poděkovat všem, kdo se přímo nebo nepřímo podílejí na rozvoji aktivit naší relativně mladé charitativní organizace Women for women. U jejího zrodu stál spolu se mnou můj manžel Pavel, bez jehož podpory by myšlenka pomoci ženám v tíživé situaci zůstala pouze myšlenkou. Dík patří také všem spolupracovníkům, jak interním, tak externím, kteří svou dennodenní prací naši myšlenku naplňují. A v neposlední řadě velký dík patří všem malým a velkým donátorům a podporovatelům, kteří vyslyšeli naši výzvu pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit školní obědy. Možná vám podobná inflace díků připadne banální, ale já myslím, že jsou za uplynulých 365 dní zcela na místě.

Posuďte sami.

Z organizace, která se soustředila na poskytování rozptýleného dotovaného bydlení, se postupně stáváme respektovaným partnerem pro diskuse nad připravovanými sociálními zákony. Z úzkého zaměření na akutní pomoc se stále více orientujeme na pomoc poradenskou a preventivní. A v neposlední řadě se velmi silnou složkou naší organizace stává vzdělávání přesně v duchu starého čínského přísloví: Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. A že to není jen náš dojem, že naše práce nese ovoce, je prestižní ocenění naší organizace v Českých 100 nejlepších v kategorii Zdraví-Vzdělání-Humanita.

A projekt Obědy pro děti? Z původně jednorázové pomoci, která do konce školního roku 2013/14 umožnila školní stravování téměř 400 dětem, se stal projekt, který bude do konce tohoto školního roku podporovat více než 2100 dětí. Na základě těchto výsledků dostal nejen záštitu od ministryně Marksové a například hejtmana Jihočeského kraje, ale především vyvolal diskusi a konkrétní kroky Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, které vedly k ustavení pracovní skupiny s cílem najít systémové řešení.

Myslím, že rok 2014 byl pro naši organizaci úspěšný. Zároveň byl v mnohém velmi poučný. Především v tom, kolik solidarity a ochoty pomoci je mezi námi. A za to patří dík právě vám.

Ivana Tykač
ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Soubor:w4w-vyrocni-zprava-2014-210x297-ok-nahled-44.pdfPopis:

womenforwomen > O nás > Aktuality > Výroční zpráva 2014

 

Připojte se k nám
Zadejte svůj e-mail - budeme Vám posílat náš Zpravodaj

NAŠI PARTNEŘI